Nederlands  Engels
 


Demo Burundi Drums
YouTube filmpje

Slagerij van Kampen en Rhythm for Revival
YouTube filmpje

Afrikadag
YouTube filmpjeHome

De Stichting Rhythm for Revival ondersteunt in Burundi trommellessen voor kinderen. Tijdens de trommellessen leren de kinderen niet alleen goed trommelen, dansen, hoog springen en zingen, maar krijgen zij ook voorlichting over vrede en verzoening, over hiv- en aidspreventie en over gezonde voeding en hygiëne. Alle onderwerpen die aan bod komen tijdens de voorlichting worden tijdens het trommelen ook bezongen:  de kinderen zingen liederen over vriendschap, vrede, verzoening, en de preventie van aids.

 

 

 

In 2019 gaat Rhythm for Revival het dertiende jaar van haar bestaan in. Wij hopen, samen met onze ambassadeur en donateurs, extra geld bijeen te brengen voor:

  • de voortzetting van de cursussen op negen bestaande lesplaatsen;
  • de opening en ondersteuning van nieuwe lesplaatsen in arme volkswijken, waar veel ongeschoolde jeugd woont; zo konden we in 2017 twee nieuwe lesplaatsen openen, in Mutakura en Carama, twee volkswijken waar veel kinderen en jongeren wonen;
  • aanschaf van nieuwe lesmaterialen ter ondersteuning van het onderwijs over hygiëne, gezondheid en de preventie van aids;
  • een transportmiddel voor de trommels en docenten, zodat die met optredens een inkomen kunnen vergaren;
  • een concours, waarbij alle cursisten de resultaten aan elkaar laten zien en door een jury beoordeeld worden. Een concours is een feestelijk gebeuren, waarbij teams van alle lesplaatsen het tegen elkaar opnemen. Het is een extra stimulans voor alle trommelleerlingen om te laten zien wat zij geleerd hebben. Maar natuurlijk ook om de cursisten van de andere lesplaatsen te ontmoeten. Bovendien trekt een concours weer nieuwe kinderen en jongeren aan. Ook is het belangrijk om aan de lokale, regionale en landelijke overheid de resultaten van dit belangrijke project te tonen. En natuurlijk willen de organisatoren aan alle kinderen en jongeren een aandenken geven, zoals een T-shirt met 'Rhythm for Revival' erop, en 'Tambourinaires pour la Paix et contre le SIDA' (trommelen voor vrede en tegen aids).

 

lesplaatsenkaartje

 

De negen lesplaatsen. Klik op de kaart om deze te vergroten.

 


Oefenen sprong             Oefenen sprong 2

 

Altijd rijen publiek bij de lessen!

 
Project

In de afgelopen twaalf jaar zijn al meer dan 6.000 kinderen als trommelaar opgeleid. Tijdens onze bezoeken aan Burundi (tien maal) hebben wij het project bezocht en trommellessen bijgewoond. Geweldig om mee te maken! Zie ook onze weblog en foto’s. Het is prachtig om te zien hoe alle informatie over aids, gezondheid en hygiëne tijdens de trommelles enthousiast en gretig wordt opgenomen. Daarvoor zijn ook extra lesmaterialen nodig met plaatjes met de do's en de don'ts. Helpt u ons een handje bij de aanschaf ervan?

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun !

Admin login