Nederlands  Engels
 


Demo Burundi Drums
YouTube filmpje

Slagerij van Kampen en Rhythm for Revival
YouTube filmpje

Afrikadag
YouTube filmpjeHome

De Stichting Rhythm for Revival ondersteunt in Burundi tambourprojecten. Tijdens de opleiding tot tambourinaire (drummer) worden kinderen geresocialiseerd en met elkaar verzoend, ongeacht hun etnische afkomst. Alle onderwerpen die aan bod komen tijdens de opleiding worden tijdens het trommelen ook bezongen:  ze zingen liederen over vriendschap, vrede, verzoening én over de gevaren van Aids. Naast het goed leren trommelen, dansen, hoog springen en zingen krijgen alle kinderen en jongeren voorlichting over de preventie van Aids, op de trommellesplaats. 

  

Nieuws
10-jarig bestaan Rhythm for Revival
In oktober 2016 is het tien jaar geleden dat de eerste trommelcursus van start ging. Dat verdient een feestelijk tintje. Helpt u ons dit tweede lustrum te vieren?
Wij hopen een bedrag bijeen te brengen waaruit nieuwe lesplaatsen geïnitieerd kunnen worden. En een bedrag voor de organisatie van een concours in het najaar van 2016: 
Een feestelijk concours, waarbij alle lesplaatsen het tegen elkaar opnemen. Het is een extra stimulans voor alle trommelleerlingen om te laten zien wat zij geleerd hebben. Maar natuurlijk ook om de cursisten van de andere lesplaatsen te ontmoeten. Bovendien trekt het weer nieuwe kinderen en jongeren aan. Ook is het belangrijk om aan de lokale, regionale en landelijke overheid de resultaten van dit belangrijke project te tonen.
Uiteraard wil men aan alle kinderen en jongeren een aandenken geven, zoals een T-shirt met Rhythm for Revival erop + Tambourinaires pour la Paix et contre le SIDA. (Drumming for Peace and against Aids).Start dertiende cursus
In september 2016 gaat de dertiende cursus van start op 8 plaatsen in en rond Bujumbura. In november 2016 hopen wij de opening van een nieuwe lesplaats in Gikungu te ondersteunen.
Project
Inmiddels zijn er al meer dan 6.000 kinderen als trommelaar opgeleid. Tijdens onze bezoeken aan Burundi (tien maal) hebben wij het project bezocht en trommellessen bijgewoond. Geweldig om mee te maken! Zie ook onze weblog en foto’s. Het is prachtig om te zien hoe alle informatie over Aids, gezondheid en hygiëne tijdens de trommelles enthousiast en gretig wordt opgenomen. Daarvoor zijn ook extra lesmaterialen nodig met plaatjes met de Do's en de Dont's. Helpt u ons een handje bij de aanschaf ervan? Ook Burundi is net als andere ontwikkelingslanden extra hard getroffen door de kredietcrisis. In Nederland merken wij het ook, omdat een deel van de fondsen minder te besteden heeft. Toch kijken wij met trots naar dit resultaat en de voortgang van de cursussen, die we nog altijd met uw hulp hebben kunnen ondersteunen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun !

 

 

 

Admin login