Nederlands  Engels
 


Demo Burundi Drums
YouTube filmpje

Slagerij van Kampen en Rhythm for Revival
YouTube filmpje

Afrikadag
YouTube filmpjeHome

De Stichting Rhythm for Revival ondersteunt in Burundi tambourprojecten. Tijdens de opleiding tot tambourinaire (drummer) worden kinderen geresocialiseerd en met elkaar verzoend, ongeacht hun etnische afkomst. Alle onderwerpen die aan bod komen tijdens de opleiding worden tijdens het trommelen ook bezongen:  ze zingen liederen over vriendschap, vrede, verzoening én over de gevaren van Aids. Naast het goed leren trommelen, dansen, hoog springen en zingen krijgen alle kinderen en jongeren voorlichting over de preventie van Aids, op de trommellesplaats.

  

Nieuws

In 2018 gaat Rhythm for Revival het 11e jaar van haar bestaan in. Wij hopen, samen met onze ambassadeur en donateurs, extra geld bijeen te brengen voor:

  • de voortzetting van de cursussen op 9 bestaande lesplaatsen;
  • de opening en ondersteuning van twee nieuwe lesplaatsen in arme volkswijken, waar veel ongeschoolde jeugd woont;
  • aanschaf van nieuwe lesmaterialen ter ondersteuning van het onderwijs over hygiëne, gezondheid en de preventie van Aids;
  • een transportmiddel voor de trommels en trommelaars, zodat zij met optredens wat inkomen kunnen vergaren;
  • een concours, waarbij alle cursisten de resultaten aan elkaar laten zien en door een jury beoordeeld worden:

Een concours in de zomer van 2018: Een feestelijk concours, waarbij alle lesplaatsen het tegen elkaar opnemen. Het is een extra stimulans voor alle trommelleerlingen om te laten zien wat zij geleerd hebben. Maar natuurlijk ook om de cursisten van de andere lesplaatsen te ontmoeten. Bovendien trekt het weer nieuwe kinderen en jongeren aan. Ook is het belangrijk om aan de lokale, regionale en landelijke overheid de resultaten van dit belangrijke project te tonen. Uiteraard wil men aan alle kinderen en jongeren een aandenken geven, zoals een T-shirt met Rhythm for Revival erop + Tambourinaires pour la Paix et contre le SIDA. (Drumming for Peace and against Aids).

Start 14e cursus: In september 2017 is de 14e cursus van start gegaan op 9 plaatsen in en rond Bujumbura. In 2017 zijn twee nieuwe lesplaatsen geopend met onze steun, in Mutakura en Carama. Twee volkswijken waar veel kinderen en jongeren wonen. Ook zij stonden te popelen om te mogen beginnen.Oefenen sprong             Oefenen sprong 2
Project
Inmiddels zijn er al meer dan 6.000 kinderen als trommelaar opgeleid. Tijdens onze bezoeken aan Burundi (tien maal) hebben wij het project bezocht en trommellessen bijgewoond. Geweldig om mee te maken! Zie ook onze weblog en foto’s. Het is prachtig om te zien hoe alle informatie over Aids, gezondheid en hygiëne tijdens de trommelles enthousiast en gretig wordt opgenomen. Daarvoor zijn ook extra lesmaterialen nodig met plaatjes met de Do's en de Dont's. Helpt u ons een handje bij de aanschaf ervan? Ook Burundi is net als andere ontwikkelingslanden extra hard getroffen door de kredietcrisis. In Nederland merken wij het ook, omdat een deel van de fondsen minder te besteden heeft. Toch kijken wij met trots naar dit resultaat en de voortgang van de cursussen, die we nog altijd met uw hulp hebben kunnen ondersteunen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun !

Admin login