Nederlands  Engels
Stichting
Missie en doelstellingen
Bestuur
Comite van Aanbeveling
ANBI
Nieuwsbrieven
Slagerij van Kampen


Demo Burundi Drums
YouTube filmpje

Slagerij van Kampen en Rhythm for Revival
YouTube filmpje

Afrikadag
YouTube filmpjeStichting

In het voorjaar van 2006 hebben wij met twee bestuursleden van de Stichting Rhythm for Revival, samen met een projectkoor, het Kwetufestival - een vierdaags festival voor de vrede in Oost-Afrika, in Kampala (Oeganda) bezocht. Daar waren maar liefst 32 Oegandese groepen uit alle regio's. Daarnaast waren er internationale gezelschappen, uit Oostenrijk, India, Tanzania, Rwanda en Burundi. We hebben veel virtuoze optredens meegemaakt met prachtige eigen 'oermuziek' en vaak een totaal van zang, percussie, dans en theater.

Veel indruk maakten de drummers, zangers en dansers uit Burundi. Zij hebben een onuitwisbare plek op ons netvlies, in onze oren en ons hart achtergelaten. De virtuositeit, de trotse presentatie, de moraal. Tijdens een presentatie doet niets vermoeden dat deze mensen uit het op twee na armste land ter wereld komen, een zeer wrede langdurige oorlog achter de rug hebben en vaak huis, haard, familie en vrienden verloren hebben.
De gemiddelde Burundees heeft 80 eurocent per dag te besteden en wordt gemiddeld 44 jaar. Hiv en aids hebben de gevolgen van de oorlog en de armoede in hoge mate versterkt.

Sinds het festival is er intensief contact gebleven met de secretaris van de "Rukinzo Legacy". Deze club spant zich via de muziek enorm in voor de wederopbouw van Burundi. Kansloze kinderen en jongeren, vaak ook wezen, krijgen de mogelijkheid om een drumopleiding te ontvangen, in een sociale context met intensieve begeleiding. Daarbij is er veel aandacht voor herstel van hun waardigheid en saamhorigheid, besef van normen en waarden en voorlichting over en preventie van aids, drugs- en drankmisbruik.

Op uitnodiging is de Burundese projectleider meermalen in Nederland geweest. Bovendien heeft de secretaris van Rhythm for Revival sinds 2006 tien werkbezoeken aan Burundi afgelegd.

Admin login