Nederlands  Engels
Stichting
Missie en doelstellingen
Bestuur
Comite van Aanbeveling
ANBI
Nieuwsbrieven
Slagerij van Kampen


Demo Burundi Drums
YouTube filmpje

Slagerij van Kampen en Rhythm for Revival
YouTube filmpje

Afrikadag
YouTube filmpjeMissie en doelstellingen

De Nederlandse stichting Rhythm for Revival steunt Burundese docenten, muzikanten en dansers die zich inzetten voor

 • het herstel van sociale structuren;
 • het bevorderen van verdraagzaamheid en verzoening;
 • een vreedzame oplossing van conflicten;
 • de bewustwording van de strijd tegen aids en opleiding van mentoren voor voorlichtingswerk.

 

Daartoe richt de stichting Rhythm for Revival zich vooral op:

 • het bevorderen van kleinschalige educatieve projecten in Burundi;
 • het opzetten van geldwervingsacties en benefietconcerten in Nederland;
 • het organiseren van workshops Burundees trommelen;
 • het geven van presentaties over het land Burundi en zijn bijzondere trommelcultuur
 • de bevordering van samenwerkingsverbanden tussen Burundese en Nederlandse musici en dansers.


Stichting Rhythm for Revival gaat daarbij uit van de volgende waarden en inspiraties:

 • De veerkracht van Afrikaanse volkeren is vooral zichtbaar in leven en overleven op eigen kracht, met behulp van eigen kennis en cultuur. Deze eigen cultuur is uniek en heeft een geschiedenis van honderden, soms zelfs duizenden jaren. Meedraaien in een mondiale economie is niet louter een kwestie van aanpassing aan de normen en waarden van de westerse consumptiemaatschappij, maar ook stilstaan en (opnieuw) gebruik maken van die kwaliteiten uit de eigen cultuur. Deze geven een unieke kracht die kan bijdragen aan het vinden van antwoorden op ingewikkelde Afrikaanse economische en culturele vraagstukken. Bovendien kan het ons, mensen in de westerse samenleving, helpen met een andere bril te kijken naar onze eigen wereld en de keuzes die wij maken.
 • Afrika heeft in westerse ogen niet zo'n goed imago. Het werelddeel wordt vooral geassocieerd met armoede, oorlog, hongersnood, ziekte, analfabetisme en corruptie. Dit is het eenzijdige beeld dat onze media ons voorschotelen. Maar Afrika heeft ook nog een ander gezicht: een werelddeel met een rijke culturele geschiedenis én heden, met 'andere' kennis, meer toegespitst op Afrikaanse omstandigheden en mogelijkheden, en een zeer veerkrachtige en inventieve bevolking. Kortom: een groot economisch, maar ook sociaal- cultureel potentieel.
 • Muziek en dans zijn een bron van trots, vreugde en inspiratie. Bij uitstek slechten zij grenzen en drempels: zij zorgen voor sociale cohesie. Ook al zijn er nog zoveel verschillen: muziek en dans zorgen wel degelijk voor verbroedering tussen volkeren en het bevorderen van interesse in elkaars leefwereld. Op een prachtige manier maken zij non-verbaal contact met de ander mogelijk en doen zij ons boven onze eigen mogelijkheden uitstijgen. Samen muziek maken en dansen zorgt voor schoonheid, vreugde en begrip en schept een unieke band.
Admin login