Nederlands  Engels
Stichting
Missie en Doelstellingen
Bestuur
Comite van Aanbeveling
ANBI
Nieuwsbrieven
Slagerij van Kampen


Demo Burundi Drums
YouTube filmpje

Slagerij van Kampen en Rhythm for Revival
YouTube filmpje

Afrikadag
YouTube filmpjeANBI

De Stichting Rhythm for Revival is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Fiscaal nummer: 817009693

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Johan de Visser, voorzitter

Jacques Kerssemakers, penningmeester

Caroline Westgeest, secretaris

Beloningsbeleid:  De bestuursleden van Rhythm for Revival werken als vrijwilliger voor de stichting en ontvangen hiervoor geen vergoeding.

De Stichting ondersteunt in Burundi trommelprojecten met bijdragen afkomstig uit particuliere giften en subsidies.

De opleiding van een trommelaar bedraagt € 75,- Dit bedrag wordt besteed aan: de aanschaf van trommels, stokken, tenues en sieraden, die horen bij de traditionele tenues die tijdens optredens worden gedragen. Voorts: lesmaterialen, kosten en honoraria van de docenten en assistenten.
In juli 2017 is de 13e cursus met succes afgesloten. Er werd een concours tussen alle lesplaatsen georganiseerd. Een jury beoordeelde daarbij de resultaten. In september 2017 is begonnen met de 14e trommelcursus op 9 lesplaatsen.  In 2017 zijn twee nieuwe lesplaatsen geopend in de volkswijken Kajaga en Mutakura.

Plannen 2018
In 2018 gaat Rhythm for Revival het 11e jaar van haar bestaan in. Wij hopen, samen met onze ambassadeur en donateurs, extra geld bijeen te brengen voor:

  • de voortzetting van de cursussen op 9 bestaande lesplaatsen
  • de opening en ondersteuning van twee nieuwe lesplaatsen in arme      volkswijken, waar veel ongeschoolde jeugd woont
  • aanschaf van nieuwe lesmaterialen ter ondersteuning van het onderwijs over hygiëne, gezondheid en de preventie van Aids
  • een concours, waarbij alle cursisten de resultaten aan elkaar laten zien en door een jury beoordeeld worden
  • een transportmiddel voor de trommels en trommelaars, zodat zij met optredens wat inkomen kunnen vergaren.

Voor de nieuwe plannen hoopt de Stichting Rhythm for Revival € 35.000,- in te zamelen

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief mei 2017

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief mei 2016

Jaarlijks worden de boekhouding en alle documenten, die eraan ten grondslag liggen, ingezien door de kascontrolecommissie. Op 15 november 2017 heeft deze commissie het bestuur geadviseerd de boekhouding goed te keuren en de penningmeester décharge te verlenen.

Secretarieel Jaarverslag 2017

Financiële Verantwoording Rhythm for Revival 2014 - 2017

Admin login