Nederlands  Engels
Stichting
Missie en Doelstellingen
Bestuur
Comite van Aanbeveling
ANBI
Nieuwsbrieven
Slagerij van Kampen


Demo Burundi Drums
YouTube filmpje

Slagerij van Kampen en Rhythm for Revival
YouTube filmpje

Afrikadag
YouTube filmpjeANBI

De Stichting Rhythm for Revival is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Fiscaal nummer: 817009693

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Johan de Visser, voorzitter

Jacques Kerssemakers, penningmeester

Caroline Westgeest, secretaris

De Stichting ondersteunt in Burundi trommelprojecten met bijdragen afkomstig uit particuliere giften en subsidies.

De opleiding van een trommelaar bedraagt € 70,- Dit bedrag wordt besteed aan: de aanschaf van trommels, stokken, tenues en sieraden, die horen bij de traditionele tenues die tijdens optredens worden gedragen. Voorts: lesmaterialen, kosten en honoraria van de docenten en assistenten.
In juni 2016 is de 12e cursus met succes afgesloten. Er werd een concours tussen alle lesplaatsen georganiseerd. Een jury beoordeelde daarbij de resultaten. In september 2016 is begonnen met de 13e trommelcursus. De nieuwe lesplaats Gikungu werd in december 2016 geopend.

Plannen 2017
In het seizoen 2016 -2017 viert Rhythm for Revival haar 10-jarig bestaan. ter ere van dit tweede lustrum hopen wij, samen met onze ambassadeur, extra geld bijeen te brengen voor:
* de opening en ondersteuning van twee nieuwe lesplaatsen in arme      volkswijken, waar veel ongeschoolde jeugd woont
* aanschaf van nieuwe lesmaterialen ter ondersteuning van het onderwijs over hygiëne, gezondheid en de preventie van Aids
* een feestelijk jubileumconcours, waarbij alle cursisten de resultaten aan elkaar laten zien en door een jury beoordeeld worden

* een transportmiddel voor de trommels en trommelaars, zodat zij met optredens wat inkomen kunnen vergaren.

Voor de nieuwe plannen hoopt de Stichting Rhythm for Revival € 35.000,- in te zamelen

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief mei 2016

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief mei 2015

Jaarlijks wordt de boekhouding en alle documenten, die eraan ten grondslag liggen, ingezien door de kascontrolecommissie. Op 23 augustus 2016 heeft deze commissie het bestuur geadviseerd de boekhouding goed te keuren en de penningmeester décharge te verlenen.

Secretarieel Jaarverslag 2016

Financiële Verantwoording Rhythm for Revival 2016

 

Admin login