Nederlands  Engels
Stichting
Missie en doelstellingen
Bestuur
Comite van Aanbeveling
ANBI
Nieuwsbrieven
Slagerij van Kampen


Demo Burundi Drums
YouTube filmpje

Slagerij van Kampen en Rhythm for Revival
YouTube filmpje

Afrikadag
YouTube filmpjeANBI

 

ANBI-erkenning

De Stichting Rhythm for Revival is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Fiscaal nummer: 817009693

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Johan de Visser, voorzitter
  • Caroline Westgeest, secretaris
  • Jacques Kerssemakers, penningmeester

De bestuursleden van Rhythm for Revival werken als vrijwilliger voor de stichting en ontvangen hiervoor geen vergoeding.

De Stichting ondersteunt in Burundi trommelprojecten met bijdragen afkomstig uit particuliere giften en subsidies.

De opleiding van één trommelaar bedraagt € 75. Dit bedrag wordt besteed aan: de aanschaf van trommels, stokken, tenues en sieraden, die horen bij de traditionele tenues die tijdens optredens worden gedragen. Voortsaan lesmaterialen, kosten en honoraria van de docenten en assistenten.


Plannen 2019

In 2019 gaat Rhythm for Revival het dertiende jaar van haar bestaan in. Wij hopen, samen met onze ambassadeur en donateurs, extra geld bijeen te brengen voor:

  • de voortzetting van de cursussen op de negen bestaande lesplaatsen;
  • de opening en ondersteuning van nieuwe lesplaatsen in volkswijken waar veel ongeschoolde jeugd woont;
  • aanschaf van nieuwe lesmaterialen ter ondersteuning van het onderwijs over hygiëne, gezondheid en de preventie van aids;
  • een concours, waarbij alle cursisten de resultaten aan elkaar laten zien en door een jury beoordeeld worden;
  • een transportmiddel voor de trommels en trommelaars, zodat zij met optredens een inkomen kunnen vergaren.

Voor haar acticviteiten hoopt de Stichting Rhythm for Revival jaarlijks minimaal € 20.000,- in te zamelen.

 

Kascontrolecommissie

Jaarlijks worden de boekhouding en alle documenten, die eraan ten grondslag liggen, ingezien door de kascontrolecommissie. Op 19 september 2018 heeft deze commissie het bestuur geadviseerd de boekhouding 2017 goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen.

 

Financiële verantwoording 2018

Secretarieel Jaarverslag 2017

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief mei 2017

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief mei 2016

 

 

Admin login