Nederlands  Engels
Stichting
Missie en doelstellingen
Bestuur
Comite van Aanbeveling
ANBI
Nieuwsbrieven
Slagerij van Kampen


Demo Burundi Drums
YouTube filmpje

Slagerij van Kampen en Rhythm for Revival
YouTube filmpje

Afrikadag
YouTube filmpjeBestuur

 

In memoriam Caroline Westgeest

oprichtster en secretaris Rhythm for Revival

Op 22 juni 2019 overleed oprichtster en secretaris Caroline Westgeest aan de gevolgen van een ziekte die zich jaren geleden voor het eerst openbaarde. Haar functie als secretaris van Rhythm for Revival was de laatste activiteit die, zo schreef ze, met pijn in het hart heeft moeten stopzetten.

Rhythm for Revival verliest in Caroline iemand die met haar daadkracht en doorzettingsvermogen veel, heel veel tot stand heeft gebracht. Dankzij haar inzet is Rhythm for Revival kunnen uitgroeien tot een solide fonds, dat de lokale partners in Burundi al vele jaren lang in staat stelt trommelcursussen te organiseren, met als vaste onderdelen vredeseducatie en gezondheidsvoorlichting.

Vanaf eind 2018 hebben haar medebestuursleden in voortdurend overleg met Caroline steeds meer van haar taken overgenomen: het werk van Rhythm for Revival voor Burundi wordt onverminderd voortgezet.

 


 

In 2019 is het bestuur als volgt samengesteld:

 

Johan de Visser, voorzitter

[vacature]. secretaris

Jacques Kerssemakers, penningmeester, secretaris ad interimDe stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09164004.

 

De bestuursleden van Rhythm for Revival werken als vrijwilliger voor de stichting en ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Admin login