Nederlands  Engels
Stichting
Missie en Doelstellingen
Bestuur
Comite van Aanbeveling
ANBI
Nieuwsbrieven
Slagerij van Kampen


Demo Burundi Drums
YouTube filmpje

Slagerij van Kampen en Rhythm for Revival
YouTube filmpje

Afrikadag
YouTube filmpjeBestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

Johan de Visser, voorzitter    

Jacques Kerssemakers, penningmeester

Caroline Westgeest, secretaris

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09164004

Beloningsbeleid:  De bestuursleden van Rhythm for Revival werken als vrijwilliger voor de stichting en ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Admin login