Nederlands  Engels
Stichting
Missie en Doelstellingen
Bestuur
Comite van Aanbeveling
ANBI
Nieuwsbrieven
Slagerij van Kampen


Demo Burundi Drums
YouTube filmpje

Slagerij van Kampen en Rhythm for Revival
YouTube filmpje

Afrikadag
YouTube filmpjeComite van Aanbeveling

Vooral door de bevindingen tijdens de tweede reis van secretaris Caroline Westgeest naar Burundi, in april 2007, heeft de stichting vertrouwen verkregen in de haalbaarheid van haar doelstellingen en is de stichting overgegaan tot de instelling van een comité van aanbeveling. Zij heeft na overleg over en weer de volgende personen bereid gevonden daarin zitting te nemen om zo het werk van de stichting aan te bevelen: Comité van aanbeveling Stichting Rhythm for Revival

  • Frank Kortmann, hoogleraar transculturele psychiatrie Radboud Universiteit, en "mental health consultant" in verschillende door oorlog getroffen derdewereldlanden, zoals Ethiopië, Cambodia, Oost-Timor, Bosnië, Kosovo, Jemen, Turkije, Suriname, Afghanistan en de Palestijnse gebieden;
  • Jan Nuchelmans, oprichter en oud-programmeur van het Holland Festival Oude Muziek, thans onder meer festivalprogrammeur van Aqua Musica on the IJ;
  • Natasja van den Berg, politicologe, auteur (met Sophie Koers) van Praktisch Idealisme, handboek voor de beginnende wereldverbeteraar (2003) en Fairshopping (2004), oud-coördinator politieke programmering van het debatcentrum De Balie in Amsterdam; momenteel werkend aan een boek over ondernemerschap in Afrika; oud-voorzitter van Festival Globalisering (2004) en van de Stichting Amsterdam dialoog.
Admin login