Nederlands  Engels
Stichting
Missie en doelstellingen
Bestuur
Comite van Aanbeveling
ANBI
Nieuwsbrieven
Slagerij van Kampen


Demo Burundi Drums
YouTube filmpje

Slagerij van Kampen en Rhythm for Revival
YouTube filmpje

Afrikadag
YouTube filmpjeComite van Aanbeveling

Vooral door de bevindingen tijdens de tweede reis van secretaris Caroline Westgeest naar Burundi, in april 2007, heeft de stichting vertrouwen verkregen in de haalbaarheid van haar doelstellingen en is de stichting overgegaan tot de instelling van een comité van aanbeveling. Zij heeft na overleg over en weer de volgende personen bereid gevonden daarin zitting te nemen om zo het werk van de stichting aan te bevelen:

  • Frank Kortmann, emeritus hoogleraar transculturele psychiatrie Radboud Universiteit, en mental health consultant in verschillende door oorlog getroffen derdewereldlanden, zoals Ethiopië, Cambodia, Oost-Timor, Bosnië, Kosovo, Jemen, Turkije, Suriname, Afghanistan en de Palestijnse gebieden.
  • Jan Nuchelmans, oprichter en oud-programmeur van het Holland Festival Oude Muziek, oud-conservatoriumdocent Amsterdam, Den Haag en Parijs, programmeur en adviseur voor nationale en internationale oudemuziefestivals.
  • Jolke Oppewal, oud-ambassadeur (2013-2016) voor het Koninkrijk der Nederlanden in Burundi, vanaf 2016 ambassadeur in Mali.
  • Jan Pronk, oud-minister in de kabinetten Den Uyl, Lubbers III, Kok I en Kok II, oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, was in verschillende functies werkzaam voor de Verenigde Naties. Website: www.janpronk.nl.
  • Eric Dieteren, manager en artistiek leider slagwerkgroep Slagerij van Kampen, directeur ICON Entertainment, coördinator muziek van Kumulus, centrum voor amateurkunstbeoefening in Maastricht en omstreken.

 

  *  *  *

Admin login