Nederlands  Engels
 


Demo Burundi Drums
YouTube filmpje

Slagerij van Kampen en Rhythm for Revival
YouTube filmpje

Afrikadag
YouTube filmpjeOvereenkomst periodieke gift in geld

Wat is een 'Overeenkomst periodieke gift in geld'?
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang eenzelfde bedrag aan een ANBI-instelling schenkt (ANBI = algemeen nut beogende instelling). Als u deze periodieke gift vastlegt in een schriftelijke overeenkomst, dan kunt u deze periodieke giften altijd op uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken, zonder onder- of bovengrens voor het totaal van uw giften. Sinds 2014 kan deze overeenkomst rechtstreeks met de begunstigde afgesloten worden: het is niet meer noodzakelijk om deze via een notaris te laten vastleggen. Daarom zijn er ook geen afsluitkosten meer.
De Stichting Rhythm for Revival heeft de ANBI-erkenning (RSIN = 817009693). Wilt u daarom uw giften aan de Stichting Rhythm for Revival altijd kunnen aftrekken, dan kunt u daartoe een 'overeenkomst tot het schenken van een periodieke gift' opstellen.

Hoe kunt u een 'Overeenkomst periodieke gift in geld' opstellen?

 • U vraagt bij de Stichting Rhythm for Revival een formulier 'Overeenkomst periodieke gift in geld' aan via ons contactformulier.
 • De stichting stuurt u twee exemplaren van deze overeenkomst op, plus een uitgebreide toelichting.
 • U vult beide formulieren in, met onder meer het bedrag dat u per jaar wilt schenken, en of de gift eindigt bij het overlijden van uzelf of van een ander, en/of als uw baan verliest, en/of indien u arbeidsongeschikt wordt.
 • U ondertekent beide exemplaren en stuurt deze terug naar de Stichting Rhythm for Revival.
 • Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet die de overeenkomst ook ondertekenen.
 • De Stichting Rhythm for Revival vult vervolgens op beide formulieren haar gegevens in en stuurt u één ondertekend exemplaar terug.Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • De overeenkomst dient minimaal vijf jaar te gelden.
 • Elk jaar dient hetzelfde bedrag geschonken te worden. Daarbij kunt u zelf bepalen of u dit jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elk kwartaal een deel van het jaarlijkse bedrag aan de Stichting Rhythm for Revival betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in één keer betaalt.
 • Giften die u hebt gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee.
 • Voorbeeld: u spreekt in december 2017 af dat u elk jaar € 80 schenkt. De eerste keer dat u € 80 schenkt, is op 1 maart 2018. Dan vult u '1 maart 2018' in bij 'Datum eerste gift'.Meer informatie

 • Alle regelingen voor de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ kunt u vinden op www.belastingdienst.nl. Gebruik daar als zoekterm: 'voorwaarden periodieke giften'.
 • Onze penningmeester geeft u desgevraagd graag telefonische toelichting. U kunt hem via ons contactformulier vragen om u daarover te bellen.
Admin login