Nederlands  Engels
 


Demo Burundi Drums
YouTube filmpje

Slagerij van Kampen en Rhythm for Revival
YouTube filmpje

Afrikadag
YouTube filmpjePrivacyprotocol

Overzicht van persoonsgegevens die bewaard kunnen worden – Rhythm for Revival slaat geen andere gegevens op dan die nodig zijn voor de verwerking van donateursgiften en voor de verzending van de halfjaarlijkse nieuwsbrief. Daartoe kunnen de volgende gegevens, voor zover bekend, bijgehouden worden: voorletter(s), voor- en achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN, eventuele incassomachtigingen, en ontvangen giften

 

Deelt Rhythm for Revival persoonsgegevens? – De persoonsgegevens worden op geen enkele andere manier gebruikt, dus bijvoorbeeld ook niet in dankbetuigingen gepubliceerd. Evenmin worden deze persoonsgegevens aan andere personen of organisaties doorgegeven, ook niet als deze derden diensten voor Rhythm for Revival zouden verrichten: Rhythm for Revival verstrekt geen persoonsgegevens aan andere verwerkers of bewerkers.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen – Elke ingeschrevene kan te allen tijde verzoeken om inzage, aanpassing en/of verwijdering van haar of zijn gegevens. Dit kan eenvoudig per e-mail via de link onder ‘Contact’. Rhythm for Revival stuurt op elk verzoek een bevestiging dat de verlangde aanpassing of verwijdering is uitgevoerd.

 

Bewaartermijn – Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

 

Beveiliging – De persoonsgegevens worden uitsluitend op een lokale computer beheerd in een ruimte die niet toegankelijk is voor derden. Deze computer is beveiligd met een dagelijks geüpdatet professioneel cybersecuritypakket.

Ook back-ups worden lokaal opgeslagen: Rhythm for Revival maakt geen gebruik van onlineback-ups, en ook niet van synchronisatie- of opslagdiensten zoals Dropbox of Google Cloud.

 

Cookies - De website van Rhythm for Revival plaatst één extra cookie om de taalkeuze tijdens een sessie aan te kunnen houden.

 

Vragen en klachten – Indien u na het lezen van dit privacyprotocol vragen of klachten hebt, dan horen we deze graag. U kunt ons daartoe bereiken via de gegevens onder ‘Contact’.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

 

Privacyprotocol per mei 2018

Admin login