Nederlands  Engels
Project
Subsidiegevers


Demo Burundi Drums
YouTube filmpje

Slagerij van Kampen en Rhythm for Revival
YouTube filmpje

Afrikadag
YouTube filmpjeProject

De projecten die de Stichting Rhythm for Revival ondersteunt vinden plaats in Burundi. De bijeengebrachte gelden worden rechtstreeks doorgestuurd naar dit project zonder dat er iets aan de strijkstok blijft hangen.

 

 

Trommelproject
Project: Scholing van 500 trommelaars (tambourinaires) gedurende 6 maanden.
Doelen:
Tijdens de scholing tot tambour: aan 500 jongeren ideeën bijbrengen over de vrede, verzoening, verdraagzaamheid en vreedzame oplossing van conflicten.
Tijdens de scholing tot tambour: jongeren opleiden tot mentor/instructeur in een methode, die de strijd tegen HIV/AIDS moet bevorderen
Projectomschrijving en verantwoording
Na het bereiken van de vrede in 2006, klimt Burundi weer zeer langzaam omhoog uit het diepe dal. Niettemin is er is er een lange weg te gaan om de verscheurde sociale structuur te herstellen en te strijden tegen de HIV/AIDS-epidemie.

Deze epidemie is vooral verergerd ten gevolge van een situatie van voortdurende ernstige armoede, die op zijn beurt werd verhevigd door de oorlog.
Om te kunnen slagen in bovengenoemd herstel, is het noodzakelijk om terug te vallen op een van de fundamenten, of liever gezegd op de wortels van elke samenleving, te weten de cultuur. De cultuur geeft elke getroffen en behoeftige

samenleving een inspiratiebron om zijn eigen kenmerken te hervinden.
Hiervan uitgaande hebben de trommelaars zich de afgelopen 10 jaar ingespannen om de Burundese eigen cultuur weer te herwaarderen door middel van het spel van de tambourinaires. Op deze manier wil de stichting jongeren afkomstig uit de minst bedeelde milieus uit alle etnische groepen, door middel van verschillende thema's, bewust maken van een vreedzame oplossing van conflicten, dit alles aan de hand van het spel op de tambours. Daarnaast maakt de club zich sterk voor de strijd tegen jeugdcriminaliteit, tegen drugs, en tegen alcohol- en nicotineverslaving.
De trommelaars van Rhythm for Revival- Burundi hebben een zeer vermaarde virtuoze club drummers opgeleid. Naast optredens in het buitenland, wonnen zij in Afrika verschillende prijzen. Vanuit de stellige overtuiging een bijdrage te willen leveren aan het landelijke herstel van de sociale structuren, is de projectleiding van Rhythm for Revival in Burundi van plan om tijdens het 14e project wederom 500 kwetsbare kinderen en jongeren op te leiden.
Tijdens het opleiden staan de volgende thema's centraal:
• Herstel van sociale structuren
• Vrede, verzoening en verdraagzaamheid
• Vreedzame oplossing van conflicten
• Bewustmaking van de strijd tegen AIDS en opleiding tot mentoren in het kader van de voorlichting
• Aandacht voor gezonde voeding en hygiëne
Het trommelproject heeft haar standplaats in de hoofdstad van Burundi, Bujumbura.
Projectleider: Félix Niyonkuru  Assistent-Projectleider: Gerard Kapu

     

Duur van het veertiende project:
september 2017 - april 2018
Plaats van uitvoering: In 10 verschillende wijken in en rond de hoofdstad Bujumbura.
De Stichting Rhythm for Revival evalueert samen met de projectleider de voortgang van het project en de besteding van gelden.
Aangetrokken middelen zullen worden ingezet voor: 
• Aanschaf van instrumenten
• Aanschaf van originele Burundese tenu's
• Schriften, pennen en andere scholingsmaterialen
• Honorarium opleiders, artsen en verpleegkundigen (aidspreventie)
• Het huren van lokalen
• Het verplaatsen van groepen tbv optredens
Benodigd totaalbedrag voor de opleiding van 500 trommelaars:
€ 37.500,-   Voor €  75,- ontvangt één tambourinaire een intensieve opleiding en begeleiding gedurende 6 maanden.
IBAN: NL 65 INGB 0005125203 t.n.v. Stichting Rhythm for Revival te Nijmegen ovv Trommelproject

 

Admin login