Nederlands  Engels
Donaties
Aanmelding


Demo Burundi Drums
YouTube filmpje

Slagerij van Kampen en Rhythm for Revival
YouTube filmpje

Afrikadag
YouTube filmpjeDonaties

Waaraan wordt uw donatie besteed?
Hoe wordt dit gecontroleerd?
Hoe kunt u een donatie doen?

 

Besteding
Om u een idee te geven: de opleiding van een kind tot trommelaar kost € 75. Dit bedrag wordt besteed aan:

  • de aanschaf en onderhoud van trommels en stokken (één instrument per twee leerlingen);
  • de aanschaf van de bijbehorende traditionele tenues en sieraden;
  • de aanschaf van educatieve hulpmiddelen;
  • de verstrekking elke week van een banaan en een glas melk, als praktisch onderdeel van de gezondheids- en voedingsvoorlichting;
  • het honorarium en de vervoerskosten van de docenten en de projectleider;
  • het honorarium en kosten van de arts die het onderdeel aidspreventie verzorgt.


Controle
Voor controle op de besteding van de subsidies reizen bestuursleden geregeld op eigen kosten naar Burundi. Voor lopende zaken is er veelvuldig contact per e-mail, via skype-gesprekken, en via fotorapportages. Bovendien is de projectleider enkele malen naar Nederland gereisd,
financieel mogelijk gemaakt door enkele mensen die hem persoonlijk kennen. Door deze uitwisselingen is in de loop der tijd onze waardering en vertrouwen in de projectleiding gegroeid.


Financiële verantwoording
De financiën van Rhythm for Revival worden eenmaal per jaar door een kascommissie onder de loep genomen.

De kascommissie bestaat uit drie donateurs. Elk jaar maakt één van deze drie plaats voor een andere donateur, zodat uiteindelijk zo veel mogelijk donateurs gedetailleerd inzicht in de besteding van de donaties verkrijgen.

Door bestuur en kascommissie wordt er nauwgezet op gelet dat de organisatiekosten onder de tien procent blijven.
Naast de rapporten van de kascommissie blijven donateurs op de hoogte door de jaarlijkse financiële rapportage op de website, conform de ANBI-voorwaarden.

 

Uw donaties
Wilt u de jonge trommelaartjes in Burundi ook steunen, dan kan dat door:

  1. uw aanmelding als donateur: zie het aanmeldingsformulier.
  2. door een overeenkomst tot een periodieke gift in geld: daardoor kunt u uw donatie altijd bij uw belastingaangifte aftrekken: zie deze pagina voor meer informatie.
  3. een gift via Paypal: zie daarvoor de Paypal-knop 'doneren' in de linkerkolom.


Admin login