Nederlands  Engels
 


Demo Burundi Drums
YouTube filmpje

Slagerij van Kampen en Rhythm for Revival
YouTube filmpje

Afrikadag
YouTube filmpjeDonaties

Donaties kunt u overmaken op

     IBAN NL65 INGB 0005 1252 03,
     ten name van de Stichting Rhythm for Revival

 


 

Waaraan wordt uw donatie besteed?
Hoe wordt dit gecontroleerd?
Hoe kunt u een donatie doen?

 

Besteding
Om u een idee te geven: de opleiding van een kind tot trommelaar kost € 75. Dit bedrag wordt besteed aan:

 • de aanschaf en onderhoud van trommels en stokken (één instrument per twee leerlingen);
 • de aanschaf van de bijbehorende traditionele tenues en sieraden;
 • de aanschaf van educatieve hulpmiddelen;
 • de verstrekking elke week van een of twee stuks fruit, als praktisch onderdeel van de gezondheids- en voedingsvoorlichting;
 • het honorarium en de vervoerskosten van de docenten en de projectleider;
 • het honorarium en kosten van de arts die het onderdeel aidspreventie verzorgt.


Controle
Voor controle op de besteding van de subsidies reizen bestuursleden geregeld op eigen kosten naar Burundi. Voor lopende zaken is er veelvuldig contact per e-mail, via skype-gesprekken, en via fotorapportages. Bovendien is de projectleider enkele malen naar Nederland gereisd, financieel mogelijk gemaakt door enkele mensen die hem persoonlijk kennen.


Financiële verantwoording
De financiën van Rhythm for Revival worden eenmaal per jaar door een kascommissie onder de loep genomen.

De kascommissie bestaat uit drie donateurs. Elk jaar maakt één van deze drie plaats voor een andere donateur, zodat uiteindelijk zo veel mogelijk donateurs gedetailleerd inzicht in de besteding van de donaties verkrijgen.

Door bestuur en kascommissie wordt er nauwgezet op gelet dat de organisatiekosten onder de tien procent blijven.
Naast de rapporten van de kascommissie blijven donateurs op de hoogte door de jaarlijkse financiële rapportage op de website, conform de ANBI-voorwaarden.

Uw donaties
Wilt u de jonge trommelaartjes in Burundi ook steunen, dan kan dat:

 1. door ons een e-mail via ons contactformulier met uw naam en postadres toe te zenden, onder vermelding van ‘nieuwe donateur’. Daarop ontvangt u alle benodigde informatie.
 2. via een gift via Paypal: zie daarvoor de Paypal-knop 'doneren' in de linkerkolom.
 3. door een overeenkomst tot een periodieke gift in geld: daardoor kunt u uw donatie altijd bij uw belastingaangifte aftrekken: zie deze pagina voor meer informatie.
 4. via een eenmalige gift, die u kunt overmaken op:

      IBAN NL65 INGB 0005 1252 03,
      ten name van de Stichting Rhythm for Revival


Admin login